a
a
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW POLSKICH W KANADZIE
ASSOCIATION DES INGÉNIEURS POLONAIS AU CANADA
ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS IN CANADA
a a
MONTREAL
QUEBEC
63 Prince Arthur East, Montreal, Quebec H2X 1B4 tel.: 514.996.9723  bella97@videotron.ca
SIP
Founded in 1941
Incorporated in 1944
Quebecki oddział Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (SIP) to dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników z siedzibą w Montrealu. Współpracując z Kongresem Polonii Kanadyjskiej SIP działa w interesie organizacji polonijnych i ich członków popierając wszelkie formy ich aktywności na rzecz Polonii w prowincji Quebek.

 

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW POLSKICH
ODDZIAŁ MONTREAL
 
W dniu 3-go wrzesnia (czwartek) o godzinie 19-tej odbedzie sie otwarte zebranie Stowarzyszenia.
Miejsce zebrania: biuro Strudes Inc. ,
adres: 1440 St. Catherine West (róg Mackay) biuro 905
Najbliższa stacja metra – Guy-Concordia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Stowarzyszenia mgr inż. Krzysztofa Rosiaka .
2. Odczytanie protokółu z Walnego Zebrania z dnia 15-go czerwca br.
3. Zatwierdzenie przez Komisje Rewizyjną protokółu z ostatniego Walnego Zebrania.
4. Wprowadzenie nowych członków do Stowarzyszenia.
5. Uzupełnienie i ewentualne zmiany personalne w Zarządzie Stowarzyszenia.
6. Rejestracja i uregulowanie składek rocznych Stowarzyszenia.
7. Propozycja zainwestowania  majątku Stowarzyszenia - inż A. Stelmach .
8. Propozycje siedziby SIP w Montrealu .
9. Organizacja kursów w ramach " ciągłego dokształcania " – mgr inż. K.Rosiak.
10. Wolne wnioski i dyskusje przy lampce wina.

 

 URL http:// www.polisheng.ca i http://montreal.polisheng.ca podają obszerne informacje o naszym Stowarzyszeniu.ZARZĄD W MONTREALU 2014/2015

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof ROSIAK 514 777 2746
rosiak.kris@gmail.com

V-PRZEWODNICZĄCY
Marek BAŁAZIŃSKI 514 489 3506
marek.balazinski@polymtl.ca

SEKRETARZ

SKARBNIK
Antoni STELMACH 514 697 0683
antoni.stelmach@outlook.com

Z-cy Skarbnika

Piekarek
Zdzisława
BARSKA 514 326 5114
jgentil1940@bell.net

WEBMASTER
Roger
SCAZIGHINO 514 695 0767 rogerscazighino@sympatico.ca

IMPREZY Dodek PILTZ 514 241 3249 dodekp@hotmail.com

DORADCA
Henryk NENEMAN

KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej MARCZYŃSKI, Ryszard MAJDAN,
Jankowiak

K O M U N I K A T

Walne Zebranie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Montrealu odbędzie się o godzinie 19-tej w poniedziałek, 15go czerwca 2015r na Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji przy 3501 Ave de Musee w Montrealu.

Na spotkaniu mamy zaszczyt przyjąć Prezesa Stowarzyszenia, Pana Hieronima Teresińskiego oraz naszego gospodarza Kierownika WPHI Radcę Rafała Pawlaka.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym Stowarzyszeniem. Po przywitaniu gości nastompi sprawozdanie z działalności i finansowej kompetencji, omówimy przyszłą działalność - wszelkie sugestje będą mile widziane.

URL http:// www.polisheng.ca i http://montreal.polisheng.ca podają obszerne informacje o naszym Stowarzyszeniu.